logo
Welkom
Nieuws
Carillon
Beiaardiers
Bespelingen
WVWensconcerten 2020
De Stichting
Vriend worden
Sponsors
Fotopresentatie
Links
Contactformulier

Stichting Vrienden van het Carillon Woerden

De Stichting Vrienden van het Carillon Woerden heeft als doel het carillon financieel te ondersteunen om de bespeling daarvan mogelijk te maken, ook op langere termijn. Daarnaast ondersteunt zij het Carillon Woerden waar mogelijk op organisatorisch gebied. De stichting heeft geen winstdoelstelling, werkt geheel met vrijwilligers en heeft de ANBI Cultuur status.

U kunt als volgt een financiële bijdrage aan de stichting leveren:

Als businessvriend

Met een jaarlijkse bijdrage van € 100 of meer wordt u businessvriend van het Carillon Woerden en daarmee geeft u invulling aan uw beleid om maatschappelijk te ondernemen.

Als donateur

U kunt zich aanmelden als donateur voor een bedrag van € 15 per jaar of meer.

Met een gift

Wij stellen het zeer op prijs als u eenmalig of jaarlijks een gift zou willen doen op bankrekening NL38 RABO 0175296413 van Stichting Vrienden van het Carillon Woerden.

Om u aan te melden als donateur of businessvriend verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen. 
Wij danken u voor uw bijdrage, want met uw donatie draagt u niet alleen bij aan het sfeervolle geluid in de stad, maar ook aan het behoud van historisch cultuurgoed. Een carillon dat niet bespeeld wordt, gaat achteruit. Rust roest, zo luidt het gezegde. Dat geldt ook voor de klokken! En zo liggen de bespelingen niet alleen prettig in het gehoor, maar blijven de klokken en hun klanken bovenal behouden voor volgende generaties!
De bespelingen worden mede mogelijk gemaakt door een aantal bekende Woerdense sponsors. De sponsors zijn op deze website vermeld.

ANBI Cultuur

De stichting heeft de ANBI Cultuur status, waardoor de bijdragen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. De bijdragen mogen voor de aftrek van de vennootschapsbelasting worden verhoogd met 50% en voor de inkomstenbelasting met 25%.


Contactgegevens:
Stichting Vrienden van het Carillon Woerden
Singleplein 58
3442 AT  Woerden
Telefoon 0348 423950

Email: carillonwoerden@gmail.com
Bankrekening: NL38 RABO 0175296413

KvK: 56511949

ANBI-informatie stichting vrienden

 

De Petruskerk aan het Kerkplein

Volg ons ook op Twitter   en Facebook